układzie równikowo równonocnym

Encyklopedia PWN

współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia