układzie horyzontalnym

Encyklopedia PWN

współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
ważny dział sztuki islamu rozwijający się od VII w.;
astr. jedna ze współrzędnych w układzie horyzontalnym — kąt między kierunkiem do ciała niebieskiego a płaszczyzną horyzontu.
półkoliste naczynia gliniane;
arch. tendencja panująca w architekturze od lat 20. do 50. XX w.;
Wright
[raıt]
Frank Lloyd Wymowa, ur. 8 VI 1867, Richland Center (stan Wisconsin), zm. 9 IV 1959, Phoenix (stan Arizona),
architekt amerykański, jeden z najwybitniejszy architektów XX w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia