układu galaktycznego

Encyklopedia PWN

współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
ACE, ang. Advanced Composition Explorer,
amerykański próbnik kosmiczny;
astronomia
[gr. ástron ‘gwiazda’, nómos ‘prawo’],
nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
dwie galaktyki w gwiazdozbiorze Kasjopei, położone blisko równika galaktycznego;
CGRO Wymowa, ang. Compton Gamma Ray Observatory Wymowa,
amerykańskie satelitarne obserwatorium astronomiczne;
astr. jasny pas światła rozciągający się na nocnym niebie wzdłuż równika galaktycznego, nachylonego pod kątem ok. 62° do równika niebieskiego;
Exosat, Europejskie Rentgenowskie Obserwatorium Satelitarne,
satelita astr. ESA, działający 1983–86; służył do prowadzenia obserwacji promieniowania rentgenowskiego planet (Jowisz), gwiazd i ich układów podwójnych, pozostałości po supernowych, galaktyk, kwazarów, gromad galaktyk itp.;
Galaktyka
[gr. galaktikós ‘mleczny’],
układ obiektów astronomicznych, do którego należy m.in. Słońce i wszystkie widoczne gołym okiem gwiazdy.
VLA, ang. Very Large Array,
radiointerferometr znajdujący się 80 km od Socorro (USA, stan Nowy Meksyk);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia