układ sterowania

Encyklopedia PWN

przekładnia, w której ruch z wału wejściowego jest przenoszony na wał wyjściowy za pośrednictwem cieczy (np. oleju, wody);
maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
biocybernetyka
[gr. bíos ‘życie’, kybernētikós ‘sterujący’],
cybernetyka biologiczna,
dział cybernetyki zajmujący się badaniem procesów sterowania lub przetwarzania informacji w żywych organizmach, w ich zbiorowiskach lub między żywymi organizmami i ich otoczeniem;
ciągnik, traktor,
pojazd z własnym napędem służący do ciągnięcia przyczep, naczep, maszyn i urządzeń roln., dział i innego sprzętu wojsk. na podwoziach jezdnych, a także do zawieszania na nim różnych osprzętów roboczych;
czarna skrzynka, ang. black box,
metoda badania obiektu i budowania jego modelu jedynie na podstawie reakcji na określone, wymuszone bodźce;
dekoder
[łac.-ang.],
telekom. urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces dekodowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia