układ sterowania

Encyklopedia PWN

autom. układ sterowania, w którym wielkość sterowana zależy od wartości sterującej zmieniającej się wg określonego programu;
autom. obiekt podlegający sterowaniu stanowiący układ dynamiczny, w którym można za pomocą oddziaływań sterujących wymusić określone procesy.
zespół ośrodków i dróg nerwowych sterujący stanami przyjemności i przykrości oraz regulujący nastrój;
układ złożony z hamulców (najczęściej ciernych) i urządzeń do sterowania nimi;
limbiczny układ, układ rąbkowy,
fizjol. zespół struktur mózgowych stanowiących anatomiczne podłoże czynności popędowo-emocjonalnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia