układ sterowania

Encyklopedia PWN

autom. zespół złożony z obiektu sterowania i oddziałującego na niego urządzenia (systemu) sterującego;
cecha określająca stopień zależności reakcji układu na sygnały sterujące od niewielkich zmian ich parametrów lub parametrów samego układu (nie naruszających jego struktury).
inform. układ w procesorze komputera zajmujący się analizowaniem rozkazów
układ nadążny, układ śledzący,
autom. układ sterowania, w którym zadana wartość wielkości sterowanej nie jest znaną z góry funkcją czasu;
układ dyskretny, układ impulsowy,
autom. układ fizyczny (najczęściej układ sterowania lub regulacji), w którym sygnały wejściowe (sterujące), a często również sygnały wyjściowe (wielkości sterowane) mogą zmieniać swoje wartości tylko w pewnych chwilach czasu — uzależnionych od różnych czynników (np. gdy sygnał wejściowy przekracza pewną wartość).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia