ujemne

Encyklopedia PWN

opór elektryczny ujemny, oporność elektryczna ujemna,
właściwość układu (lub elementu) elektr. polegająca na tym, że opisująca układ zależność między zmianami natężenia ΔI i napięcia ΔU prądu elektr. ma, w pewnym określonym zakresie wartości I i U, postać funkcji malejącej;
otoczona płaskimi ścianami jama wewnątrz kryształu, powstająca niekiedy podczas jego wzrostu.
mat. liczba rzeczywista mniejsza od zera.
demogr. przyrost występujący, gdy liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń.
stan prawny warunkujący dopuszczalność przeprowadzenia postępowania sądowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia