użytkowe

Encyklopedia PWN

Bartłomiejczyk Edmund Ludwik, ur. 5 XI 1885, Warszawa, zm. 2 IX 1950, tamże,
grafik; jeden z twórców pol. drzeworytu okresu międzywojennego.
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
grupa barwników syntetycznych zawierających w swej budowie szkielet ksantenu;
inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych;
fajansowe naczynia użytkowe i dekoracyjne produkowane 1770–80 w królewskiej manufakturze w Belwederze w Warszawie;
użytkowe i dekoracyjne wyroby manufaktury w Berlinie, czynnej 2. poł. XVIII–XIX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia