użytkowe

Encyklopedia PWN

secesja
[fr. sécession < łac. seccesio ‘odejście’],
kierunek artystyczny rozwijający się ok. 1895–1905, wywodzący swą nazwę od charakterystycznego dlań oderwania się od akademickich tendencji sztuki XIX w., przejawiający się głównie w architekturze wnętrz i sztuce użytkowej oraz ornamentyce.
smarne środki, pot. smary,
materiały służące do smarowania powierzchni trących, zaliczane do materiałów konstrukcyjnych.
efekt procesu barwienia w postaci nadanej trwałej barwy przedmiotom użytkowym;
całokształt zabiegów mających na celu stworzenie przychówkowi zwierząt użytkowych najkorzystniejszych warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju;
bot. ogólna, potoczna nazwa obejmująca: 1) dziko rosnące rośliny zielne zarówno jednoroczne, jak i dwuletnie; 2) także potoczna nazwa określająca rośliny użytkowe posiadające znaczenie leczn. (stosowane zarówno w farmacji, jak i medycynie lud.); 3) potoczna nazwa roślin użytkowych wykorzystywanych jako przyprawy do surówek, sałatek, potraw, przetworów, nalewek, m.in. aperitifów, wermutów (np. Cinzano i Martini), becherowki, pieprzówki, benedyktynki, Campari;
techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia