użytkową

Encyklopedia PWN

sortyment okrągłego drewna użytkowego uzyskiwany z całych okrzesanych drzewek;
Żur, Jezioro Żurowskie, Zbiornik Wodny Żur, Jezioro Tleńskie,
zbiornik retencyjny na Wdzie, na Wysoczyźnie Świeckiej, w woj. kujawsko-pomor., na południe od Tlenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia