użytkową

Encyklopedia PWN

Bandura Jerzy, ur. 14 XI 1915, Chabówka, zm. 19 X 1987, Kraków,
rzeźbiarz i grafik;
Baranówka, Baraniwka, Baranivka,
miejscowość na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, nad Słuczem (dorzecze Dniepru);
Bartłomiejczyk Edmund Ludwik, ur. 5 XI 1885, Warszawa, zm. 2 IX 1950, tamże,
grafik; jeden z twórców pol. drzeworytu okresu międzywojennego.
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
grupa barwników syntetycznych zawierających w swej budowie szkielet ksantenu;
Berman Mieczysław, ur. 7 VII 1903, Warszawa, zm. 6 V 1975, tamże,
grafik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia