użytkową

Encyklopedia PWN

grafika
[gr. gráphō ‘piszę’, ‘rysuję’],
dziedzina sztuki, której istotą jest powielanie na papierze (rzadziej pergaminie, atłasie, jedwabiu) kompozycji z uprzednio przygotowanej formy — klocka drewnianego, płyty metalowej (miedzianej, żelaznej, cynkowej, ołowianej, stalowej, aluminiowiej), kamienia litograficznego oraz innych materiałów (ceraty, linoleum, szkła, gipsu), od których często wywodzi się nazwa techniki.
wzorzec miary służący do wyznaczania masy ciała przy użyciu wagi, której konstrukcja nie zapewnia zrównoważenia masy tego ciała w inny sposób;
secesja
[fr. sécession < łac. seccesio ‘odejście’],
kierunek artystyczny rozwijający się ok. 1895–1905, wywodzący swą nazwę od charakterystycznego dlań oderwania się od akademickich tendencji sztuki XIX w., przejawiający się głównie w architekturze wnętrz i sztuce użytkowej oraz ornamentyce.
Zamecznik Wojciech, ur. 13 I 1923, Warszawa, zm. 12 V 1967, tamże,
brat Stanisława, grafik, architekt wnętrz, fotografik;
Crane
[kreın]
Walter, ur. 15 VIII 1845, Liverpool, zm. 17 III 1915, Londyn,
ang. malarz, grafik, ilustrator, projektant, jeden z twórców nowoJzesnej sztuki użytkowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia