użytkową

Encyklopedia PWN

gleby występujące na danym terenie użytkowane w podobny sposób;
rośliny z różnych grup systematycznych oraz różnych szerokości geogr., pozyskiwane dla różnych celów z upraw i stanu dzikiego;
system urządzeń złożony z jednej lub więcej małych albo miniaturowych sieci kablowych oraz monitorów umożliwiających w pokoju kontrolnym obserwowanie poszczególnych pól obserwacji;
typ konia obejmujący konie różnych ras wykazujące zdolność do pracy w zaprzęgu, transporcie, na roli, w sporcie i rekreacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia