użytkową

Encyklopedia PWN

zootechn. termin używany w hodowli zwierząt na określenie zespołu cech pokrojowych i fizjologicznych zwierzęcia, warunkujących rodzaj jego użytkowości;
gatunki zwierząt dzikich, udomowianych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności w celu osiągnięcia korzyści materialnych i zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka;
nowe rozwiązanie techn. (wynalazek) dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia części istniejącego już przedmiotu o trwałej postaci (nie może to być np. sposób wykonania), którego nieodzowną cechą jest użytkowość;
ekon. akcja wydawana w zamian za akcję umorzoną;
zootechn. zespół cech zwierząt wyznaczony sposobem ich użytkowania.
szt. plast. rodzaj → grafiki.
gleby występujące na danym terenie użytkowane w podobny sposób;
rośliny z różnych grup systematycznych oraz różnych szerokości geogr., pozyskiwane dla różnych celów z upraw i stanu dzikiego;
system urządzeń złożony z jednej lub więcej małych albo miniaturowych sieci kablowych oraz monitorów umożliwiających w pokoju kontrolnym obserwowanie poszczególnych pól obserwacji;
typ konia obejmujący konie różnych ras wykazujące zdolność do pracy w zaprzęgu, transporcie, na roli, w sporcie i rekreacji.
grafika
[gr. gráphō ‘piszę’, ‘rysuję’],
dziedzina sztuki, której istotą jest powielanie na papierze (rzadziej pergaminie, atłasie, jedwabiu) kompozycji z uprzednio przygotowanej formy — klocka drewnianego, płyty metalowej (miedzianej, żelaznej, cynkowej, ołowianej, stalowej, aluminiowiej), kamienia litograficznego oraz innych materiałów (ceraty, linoleum, szkła, gipsu), od których często wywodzi się nazwa techniki.
wzorzec miary służący do wyznaczania masy ciała przy użyciu wagi, której konstrukcja nie zapewnia zrównoważenia masy tego ciała w inny sposób;
secesja
[fr. sécession < łac. seccesio ‘odejście’],
kierunek artystyczny rozwijający się ok. 1895–1905, wywodzący swą nazwę od charakterystycznego dlań oderwania się od akademickich tendencji sztuki XIX w., przejawiający się głównie w architekturze wnętrz i sztuce użytkowej oraz ornamentyce.
Zamecznik Wojciech, ur. 13 I 1923, Warszawa, zm. 12 V 1967, tamże,
brat Stanisława, grafik, architekt wnętrz, fotografik;
Crane
[kreın]
Walter, ur. 15 VIII 1845, Liverpool, zm. 17 III 1915, Londyn,
ang. malarz, grafik, ilustrator, projektant, jeden z twórców nowoJzesnej sztuki użytkowej.
Gronowski Tadeusz, ur. 5 X 1894, Warszawa, zm. 20 II 1990, tamże,
grafik, malarz, scenograf;
zwierzę z rodziny koniowatych;

Słownik języka polskiego PWN

użytkowy «przeznaczony do użytku»
• użytkowo • użytkowość
grafika użytkowa «projektowanie plakatów, ilustracji książkowych, reklam, znaczków pocztowych, banknotów itp.»
sztuka użytkowa, zdobnicza «wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku o walorach artystycznych; też: takie przedmioty»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia