ułamkiem właściwym

Encyklopedia PWN

mat. ułamek a/b, w którym licznik a jest mniejszy (co do wartości bezwzględnej) od mianownika b, np. 3/7.
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
logarytm
[gr. lógos ‘słowo’, arithmós ‘liczba’],
mat. logarytm liczby b przy podstawie a, oznaczany logab, to liczba, do której należy podnieść liczbę a, by uzyskać liczbę b;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia