ułamkiem dziesiętnym nieskończonym

Encyklopedia PWN

mat. przedstawienie liczby rzeczywistej w postaci szeregu liczbowego a0 + a110–1 + a210–2 + ... (a0 — liczba całkowita, a1, a2, ... — cyfry od 0 do 9), zapisywanego w postaci a0,a1a2a3 ... (np. 31,158 ...);
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
mat. ułamek dziesiętny nieskończony, w którym począwszy od pewnego miejsca po przecinku, pewna grupa cyfr (zwana okresem) powtarza się, np. 0,121212... = 0,(12) lub 0,98111... = 0,98(1) itp.;
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej w postaci ułamka dziesiętnego, w którym po przecinku dziesiętnym występuje nieskończona liczba cyfr, np.: 2,102030405... , 1,333... , 0,2000... (jest przyjęte, że nieskończony ciąg samych zer pomija się);
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
mat. wspólna nazwa dla liczb wymiernych i niewymiernych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia