twarde

Encyklopedia PWN

związki chemiczne boru z metalami;
ebonit, twarda guma,
produkt wulkanizacji kauczuku zawierający dużą ilość siarki (25–32% masy);
ferryty
[łac. ferrum ‘żelazo’],
materiały magnet. — złożone tlenki metali zawierające tlenek żelaza Fe2O3;
kit, masa uszczelniająca,
masa stosowana do wypełniania szczelin, w tym również szczelin dylatacyjnych (dylatacja), zw. wtedy masą dylatacyjną.
kobalt
[niem.],
Co, cobaltum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 27;
teoria twardych i miękkich kwasów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia