turzycowych

Encyklopedia PWN

ciborowate, turzycowate, Cyperaceae,
rodzina z klasy jednoliściennych, licząca 125 rodzajów i 5300 gat. roślin zielnych występujących na lądach całej kuli ziemskiej, zwłaszcza w rejonach zimnych i umiarkowanych;
jezioro na Równinie Augustowskiej, w dorzeczu Netty, w woj. podlaskim, na południe od Augustowa, na wys. 119 m;
ekol. zbiorowisko dużych roślin bagiennych (helofitów), porastające bagna lub występujące przy brzegach zbiorników bądź cieków wodnych;
torf
[niem.],
brunatna lub czarna masa organiczno-mineralna, określana jako kopalne paliwo stałe (wraz z węglem brunatnym i kamiennym; węgle kopalne), zaliczana do skał osadowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia