turbulentne

Encyklopedia PWN

ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
Reynolds
[renldz]
Osborne, ur. 23 VIII 1842, Belfast, zm. 21 II 1912, Watchet (Anglia),
brytyjski fizyk i inżynier;
straty energii mech. w przepływie płynu w przewodach i kanałach wynikające z rozpraszania energii kinetycznej.
Taylor
[tẹılər]
Sir Geoffrey Ingram, ur. 7 III 1886, Londyn, zm. 27 VI 1975, Cambridge,
wnuk George’a Boole’a; bryt. fizyk i matematyk;
warstwa przyścienna, warstwa graniczna,
fiz. cienka warstwa płynu bezpośrednio przylegająca do powierzchni opływanego ciała stałego (ścianki);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia