turbulentne

Encyklopedia PWN

Słońce, symbol ,
najbliższa gwiazda, centralne ciało Układu Słonecznego zawierające 99,87% jego całkowitej masy.
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
turbulencja
[łac.],
burzliwość,
zjawisko polegające na występowaniu w przepływie nieuporządkowanych, przypadkowych ruchów elementów płynu;
chmura gorejąca, gorąca chmura,
geol. turbulentna mieszanina ogromnej masy popiołu i pyłu wulkanicznego transportowanych w postaci zawiesiny w rozżarzonym strumieniu gazowym, z prędkością przekraczającą 300 km/h;
ruch płynu względem zanurzonego w nim ciała stałego;
strefa, w której następuje wydzielanie dużych ilości ciepła oraz emisja promieniowania (zazwyczaj widzialnego) w wyniku intensywnego łączenia się palnych gazów lub par substancji z utleniaczem, najczęściej tlenem (spalanie).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia