turbodoładowanie

Encyklopedia PWN

doprowadzenie do cylindrów spalinowego silnika tłokowego powietrza (w silniku o zapłonie samoczynnym) lub mieszanki palnej (w silniku o zapłonie iskrowym) o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, co umożliwia spalanie w silniku większej ilości paliwa, a tym samym uzyskanie większej mocy przy tej samej prędkości obrotowej i bez zmiany wymiarów silnika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia