turbina cieplna spalinowa

Encyklopedia PWN

silnik, w którym następuje przetworzenie energii wewnętrznej czynnika roboczego na pracę mechaniczną;
rodzaj turbiny cieplnej, w której czynnikiem roboczym są spaliny o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, wytwarzane w komorze spalania;
rodzaj turbiny cieplnej, w której czynnikiem roboczym są spaliny o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, wytwarzane w komorze spalania;
turbina cieplna, której czynnikiem roboczym jest gaz: spaliny (turbina spalinowa), rzadziej np. podgrzane powietrze lub hel.
maszyna, w której zachodzi przemiana energii w pracę (silnik) lub pracy w energię (maszyna robocza) i w tej przemianie jest wykorzystywane ciepło;
silnik cieplny, w którym jest wykorzystywana energia chem. paliwa, a czynnikiem roboczym są gazy spalinowe powstające podczas spalania paliwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia