trzeciej generacji

Encyklopedia PWN

logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
nazwa serii sowieckich i ros. satelitów radiokomunikacyjnych (satelita telekomunikacyjny) przeznaczonych do retransmisji programów telewizyjnych, łączności telefonicznej i telegraficznej, przesyłania faksów i zdjęć, transmisji danych cyfrowych itp.
taon
[gr.],
τ,
cząstka elementarna, należąca do grupy leptonów, obdarzona ujemnym ładunkiem elektr.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia