trwa����

Encyklopedia PWN

stan fizjol. krowy i jałówki oraz samic niektórych innych gat. przeżuwaczy będących w ciąży;
czas, gr. aiṓn [‘trwanie’] lub chrónos [‘następstwo’],
kolejność występowania po sobie zjawisk i zdarzeń, stanowiąca przedmiot badań chronologii;
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia