trwa����

Encyklopedia PWN

Paweł I, data ur. nieznana, zm. 28 VI 767, Rzym,
święty, brat papieża Stefana II (III), papież od 757;
październikowe przesilenie polityczne 1956, polski październik 1956,
kulminacyjny okres przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, związanych z załamaniem systemu dyktatury komunistycznej po śmierci J. Stalina (1953).
PDP, ang. Plasma Display Panel, ekran plazmowy, wyświetlacz plazmowy,
ekran, na którym obraz powstaje w wyniku luminescencji luminoforu, wywołanej promieniowaniem nadfioletowym emitowanym podczas wyładowania jarzeniowego w gazie (wyładowanie elektryczne);
pedalizacja
[łac.],
muz.:
perseweracja
[łac. perseveratio ‘trwanie’, ‘powtarzanie’],
med. objaw zaburzeń psychicznych;
kraj w południowo-zachodniej Azji, którego urzędowa nazwa została 1935 zmieniona na Iran.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia