trwałą

Encyklopedia PWN

Kalecki Michał, ur. 22 VI 1899, Łódź, zm. 17 IV 1970, Warszawa,
polski ekonomista i statystyk.
oddziaływania międzycząsteczkowe, oddziaływania międzymolekularne,
wzajemne przyciąganie się lub odpychanie niezwiązanych wiązaniem chem. cząsteczek (atomów);
pedagogika
[gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē ‘świadoma działalność wychowawcza’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych (edukacja, wychowanie).
żelazo, Fe, ferrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
Aston
[ạ̈stən]
Francis William Wymowa, ur. 1 IX 1877, Harborne k. Birmingham, zm. 20 XI 1945, Cambridge,
fizyk angielski;
grupa barwników kwasowych tworzących w procesie barwienia trwałe, barwne związki koordynacyjne z jonami chromu osadzonymi uprzednio na materiale;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia