trwałą

Encyklopedia PWN

złamywanie, falcowanie,
poligr. jedno- lub wielokrotne zgięcie arkusza lub odcinka wstęgi papieru do wymaganego formatu, z jednoczesnym ściśnięciem w miejscu zgięcia w celu uzyskania trwałego odkształcenia;
społ.-wychowawcza organizacja młodzieży i dzieci utworzona 1918 w wyniku zjednoczenia organizacji skautowych działających od 1911 na ziemiach pol. (harcerstwo);
zazwyczaj org. związki cykliczne, których pierścienie są zbudowane z różniących się od siebie atomów; organiczne z.h. to związki, w których co najmniej jeden atom węgla w karbocyklicznym pierścieniu został zastąpiony atomem innego pierwiastka (zw. heteroatomem), najczęściej azotu, tlenu, siarki;
związki żelaza z tlenem:
nazwa użytkowa grupy kilkudziesięciu gat. drzew z różnych rodzajów, występujących gł. w obszarach podzwrotnikowych i międzyzwrotnikowych Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Indii, dostarczających drewna, zw. żelaznym, o wyjątkowych właściwościach techn.: bardzo twardego, ciężkiego, trwałego, odpornego na działanie różnorodnych szkodników, najbardziej odpornego na działanie wody;
ekon. trwały strukturalny deficyt żywnościowy w gospodarce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia