tropikalny

Encyklopedia PWN

cyklon o małej średnicy (kilkaset km), powstający nad ciepłą powierzchnią oceanu, gł. w strefach 5–20° szer. geograficznej.
zespół gleb występujących w strefie okołorównikowej;
oceaniczny obszar zoogeograficzny, w którym temperatura wód powierzchniowych przekracza 20°C, co mniej więcej odpowiada strefie międzyzwrotnikowej.
liczna grupa chorób występujących w strefie międzyzwrotnikowej, charakteryzującej się klimatem gorącym i na ogół wilgotnym;
zimnica, malaria,
med. ogólnoustrojowa choroba pasożytnicza wywołana u człowieka przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodziec): zarodźca sierpowatego P. falciparum, zarodźca pasmowego P. malariae, zarodźca owalnego P. ovale i zarodźca ruchliwego P. vivax;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia