transponowaną

Encyklopedia PWN

instrumenty brzmiące inaczej, niżby to wynikało z zanotowanej ich partii, np. kontrabas — o oktawę niżej, klarnet B — o sekundę niżej, trąbka Es — o tercję małą wyżej.
macierz transponowana, macierz przestawiona,
mat. macierz powstająca z danej macierzy A przez zamianę miejscami kolumn i wierszy;
mat. prostokątna tablica liczbowa o m wierszach i n kolumnach, indeksowana odwrotnie niż w przypadku macierzy, tzn. pierwszy wskaźnik oznacza kolumnę, a drugi — wiersz;
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
all’ottava
[wł.],
muz. o oktawę wyżej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia