transponowaną

Encyklopedia PWN

instrumenty brzmiące inaczej, niżby to wynikało z zanotowanej ich partii, np. kontrabas — o oktawę niżej, klarnet B — o sekundę niżej, trąbka Es — o tercję małą wyżej.
macierz transponowana, macierz przestawiona,
mat. macierz powstająca z danej macierzy A przez zamianę miejscami kolumn i wierszy;
mat. prostokątna tablica liczbowa o m wierszach i n kolumnach, indeksowana odwrotnie niż w przypadku macierzy, tzn. pierwszy wskaźnik oznacza kolumnę, a drugi — wiersz;
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
all’ottava
[wł.],
muz. o oktawę wyżej;
Bali, Pulau Bali,
wyspa w Indonezji w archipelagu Małych Wysp Sundajskich, między wyspami Jawą i Lombok;
Cragg
[kräg]
Tony, ur. 9 IV 1949, Liverpool,
rzeźbiarz angielski;
dodekafonia
[gr. dṓdeka ‘dwanaście’, phōnḗ ‘dźwięk’],
muz. technika komponowania za pomocą 12 dźwięków.
przyrządy służące do wydobywania dźwięku, ściślej: do wykonywania muzyki.
malarstwo charakteryzujące się drobiazgowym opracowaniem szczegółów, specyficzną perspektywą, linearyzmem, rezygnacją z modelowania formy, a także zastosowaniem złota, m.in. w malarstwie religijnym;
kontrabas
[wł.],
najniżej brzmiący instrument muz. z grupy chordofonów smyczkowych (chordofony);
kontrafagot
[wł.],
basowa odmiana fagotu;
loco
[lọko; wł.],
muz. w miejscu;
mat. macierz nieosobliwa A, mająca tę własność, że macierz do niej odwrotna jest równa macierzy transponowanej: A–1 = AT.
wyroby produkowane 1881–92 w zał. przez M.P. Radziwiłła wytwórni w Nieborowie;
O’Neill
[ounị:l]
Eugene Gladstone Wymowa, ur. 16 X 1888, Nowy Jork, zm. 27 XI 1953, Boston,
jeden z największych amerykańskich dramaturgów XX wieku, ojciec współczesnego dramatu amerykańskiego.
ottava bassa
[wł.],
bassa, ottava sotta,
muz. o oktawę niżej;
róg, waltornia,
instrument muz. z grupy aerofonów ustnikowych (aerofony);

Słownik języka polskiego PWN

transpozycja
1. «zmiana charakteru utworu, obiektu itp.; też: to, co powstało w wyniku takiej zmiany»
2. «opracowanie lub zagranie utworu muzycznego w innej tonacji niż ta, w której został napisany»
3. mat. «zmiana kolejności dwóch sąsiednich elementów ciągu lub dwóch kolumn albo wierszy macierzy»

• transpozycyjny • transponować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia