transoniczny

Encyklopedia PWN

przepływ okołodźwiękowy, przepływ transoniczny,
przepływ gazu z prędkością bliską prędkości dźwięku.
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia