translokacja

Encyklopedia PWN

translokacja
[łac.],
rodzaj aberracji chromosomowej, częsty podczas transformacji nowotworowej;
duże zmiany materiału genetycznego, pociągające za sobą zmiany w liczbie lub wyglądzie chromosomów, wykrywalne w badaniach cytogenetycznych (cytogenetyka);
warrant
[ang.],
część dowodu składowego, wydawanego przez przedsiębiorstwo składowe (np. domy składowe), służąca do ustanowienia zastawu na składowanym towarze i umożliwiająca dysponowanie tym towarem bez konieczności translokacji i wydawania towaru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia