transfuzyjny

Encyklopedia PWN

bot. tkanka roślinna otaczająca wiązki przewodzące w liściach roślin nagozalążkowych z klasy iglastych;
igły, szpilki,
bot. nazwa liści zielonych roślin iglastych, czasem zw. szpilkami;
miękiszowa tkanka, miękisz, parenchyma,
bot. podstawowa, żywa tkanka w organach roślinnych, zwykle o cienkich, niezdrewniałych ścianach;

Słownik języka polskiego PWN

transfuzja «zabieg polegający na wprowadzeniu do układu krwionośnego chorego krwi lub jej preparatów pobranych od dawcy»
• transfuzyjny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia