transferazy

Encyklopedia PWN

sacharydy, których cząsteczki są zbudowane z 2–10 reszt monosacharydów lub ich pochodnych, połączonych wiązaniem glikozydowym;
polisacharydy
[gr.-łac.],
wielocukry, cukry złożone,
polimery liniowe lub rozgałęzione, zbudowane z reszt monosacharydów i ich pochodnych, połączonych wiązaniem glikozydowym;
tRNA, transportujący RNA, przenoszący (kwas nukleinowy) RNA,
genet. jeden z rodzajów kwasu rybonukleinowego, pośredniczący w przyłączaniu kolejnych aminokwasów w procesie biosyntezy białka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia