transferazy

Encyklopedia PWN

transferazy
[łac.],
ferazy,
biochem. klasa enzymów przenoszących grupy chemiczne z donora na związek będący akceptorem;
acylotransferazy, transacylazy,
enzymy z klasy transferaz, przenoszące grupy acylowe z acetylokoenzymu A lub innych acylokoenzymów A na różne związki organiczne;
aminotransferazy, transaminazy,
enzymy z klasy transferaz, katalizujące reakcję przeniesienia grupy aminowej (–NH2) l-aminokwasu na jeden z 3 ketokwasów: pirogronian, 2-oksoglutaran lub szczawiooctan; reakcja przebiega wg schematu: aminokwas1 + ketokwas2 ⇆ ketokwas1 + aminokwas2;
difosfotiamina (DPT), pirofosforan tiaminy,
pochodna tiaminy (witaminy B1),
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia