transcendentalny

Encyklopedia PWN

transcendentalny
[łac. transcendentalis < transcendens ‘przekraczający’],
filoz. przekraczający granice podmiotu (umysłu) poznającego i odnoszący się do przedmiotu poznania;
filoz. w fenomenologii wstrzymanie się od uznania tego wszystkiego, co nie jest zawarte w czystej naoczności;
termin użyty najpierw przez J. Senglera na oznaczenie nauki o „czystej świadomości” i jej „istocie”.
ruch zainicjowany 1958 w Indiach przez Maharishiego Mahesh Yogi (1917–2008);
Kant Immanuel Wymowa, ur. 22 IV 1724, Królewiec (Königsberg), zm. 12 II 1804, tamże,
niemiecki filozof, główny przedstawiciel klasycznej niemieckiej filozofii idealistycznej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia