trójwymiarową

Encyklopedia PWN

film przestrzenny wykorzystujący zjawisko stereoskopii, → film stereoskopowy.
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
krystal. teoria opisująca różne możliwe ułożenia (upakowania) jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej, w których każda kula zawsze styka się z 12 kulami.
fiz. pojęcie będące w fizyce odpowiednikiem potocznego pojęcia przestrzeni — trójwymiarowej nieograniczonej rozciągłości (obszaru) lub części tej rozciągłości objętej jakimiś granicami
mat. dziedzina matematyki badająca własności rozmaitych operacji na wektorach.
Appia Adolphe, ur. 1 IX 1862, Genewa, zm. 29 II 1928, Nyon,
szwajcarski teoretyk teatru i scenograf.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia