trójlistkowy

Encyklopedia PWN

bobrek trójlistkowy, Menyanthes trifoliata,
gatunek rośliny wieloletniej z rodziny bobrkowatych (Menyanthaceae);
uczep trójlistkowy (Bidens tripartitus),
kosmopolityczna roślina zielna, gat. z rodzaju uczep, z rodziny astrowatych (złożonych);
bot. gatunek rośliny cytrusowej, → poncyria (trójlistkowa).
bot. mieszaniec pomarańczy słodkiej z poncyrią trójlistkową (pomarańczą trójlistkową), bardzo wytrzymały na mróz (znosi temp. do –20°C);
parczelina, Ptelea,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny rutowatych (Rutaceae);
poncyria, Poncirus,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny rutowatych, z jednym tylko gatunkiem — p. trójlistkową (P. trifoliata);
bobrkowate, Menyanthaceae,
rodzina roślin z klasy dwuliściennych, obejmująca ok. 40 gat. roślin zielnych występujących na terenach podmokłych i w zbiorowiskach wodnych całej kuli ziemskiej;
nazwa zbiorowa zazwyczaj wiecznie zielonych drzew i krzewów z rodzajów Citrus, Fortunella, Poncirus, należących do rodziny rutowatych.
fasola, Phaseolus,
rodzaj roślin zielnych z rodziny bobowatych (motylkowatych);
hydrochoria
[gr.],
bot. rozsiewanie diaspor roślin przez wodę;
klon, Acer,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny klonowatych;
koralowe drzewo, koralodrzew, erytrina, Erythrina,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych)
pistacja, Pistacia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae)
rutowate, Rutaceae,
rodzina z klasy dwuliściennych, licząca 160 rodzajów i 1650 gat., występujących gł. w strefach międzyzwrotnikowe i podzwrotnikowej, gł. w południowej Afryce i Australii;
uczep, Bidens,
rodzaj jednorocznych roślin zielnych z rodziny astrowatych (złożonych);

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

trójlistkowy, trójlistny
1. «mający trzy listki»
2. «mający kształt listka składającego się z trzech części»
bobrek trójlistkowy «roślina bagienna o grubym kłączu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia