towarowy

Encyklopedia PWN

Shinkansen
[śinkansen] Wymowa,
system szybkich pociągów pasażerskich w Japonii, użytkowanych i zarządzanych przez prywatne towarzystwo Japan Railway.
Šípek Bořek, ur. 14 VI 1949, Praga,
czeski architekt i designer;
statek wodny pasażersko-towarowy;
we wczesnośredniowiecznych Czechach, Polsce i na Węgrzech grupy ludności wieśniaczej zobowiązane dziedzicznie do wyspecjalizowanych świadczeń i posług na rzecz monarchii w zamian za zwolnienie z niektórych danin i ciężarów;
pierwszy zbudowany w Polsce mor. statek towarowy z napędem mech., masowiec;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia