torfowiska niskie

Encyklopedia PWN

Syberia, Sibir’, Sybir,
kraina geogr. w Azji Północnej, gł. część azjat. terytorium Rosji;
południowo-wschodnia część Niz. Południowowielkopolskiej, między wysoczyznami: Złoczewską na zachodzie, Łaską na północy oraz Bełchatowską na wschodzie i południowym wschodzie;
jezioro zarastające na Pobrzeżu Szczecińskim, w dorzeczu Odry, w woj. zachodniopomor., na terenie Puszczy Wkrzańskiej, w pobliżu granicy z Niemcami, na wys. 13 m;
typ gleb w dziale gleb hydrogenicznych, rzędzie gleb bagiennych;
Wschodnioeuropejska, Nizina, ros. Wostọczno-Jewropiẹjskaja rawnịna, Rụsskaja rawnịna,
obszar nizinny we wschodniej Europie, w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, Estonii, Łotwie, Litwie i Mołdawii, częściowo w Polsce (zachodni skraj pobrzeży i pojezierzy Wschodniobałtyckich, Wysoczyzn Podlasko-Białoruskich, Polesia, Wyż. Wołyńsko-Podolskiej);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia