torfowiska niskie

Encyklopedia PWN

obniżenie tektoniczne w Centralnych Karpatach Zachodnich między Tatrami na południu a Beskidami Zachodnimi na północy;
Pennińskie, Góry, Penniny, (The) Pennines,
niskie góry w Wielkiej Brytanii, w północnej Anglii;
rojsty
[litew.],
miejsca niskie, bagniste, pokryte mchem, porośnięte krzakami, mokradła, torfowiska.
w. gminna w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, na południowo-zachodnim skraju Kotliny Biebrzańskiej, na pr. brzegu Narwi, poniżej ujścia Biebrzy, w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Nar. i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi;
woj. (od 1999) w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim (dł. granicy mor. 184,9 km), na zachodzie graniczy z Niemcami (186,6 km), na wschodzie z woj. pomor., na południowym wschodzie z wielkopol., na południu z lubuskim; utworzone z woj. szczecińskiego, koszalińskiego oraz części słupskiego, pilskiego i gorzowskiego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia