torfowiska niskie

Encyklopedia PWN

ekol. złoże torfu o miąższości powyżej 30 cm oraz występująca na jego powierzchni roślinność (w większości torfotwórcza);
wierzba, Salix,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny wierzbowatych;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
woj. w północno-wschodniej Polsce;
brzoza, Betula,
rodzaj roślin z rodziny brzozowatych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia