topologia geometryczna

Encyklopedia PWN

mat. dział topologii zajmujący się pojęciami topologicznymi zgodnymi z intuicją geom., badający przede wszystkim domknięte i otwarte podzbiory przestrzeni euklidesowych i przestrzeni Hilberta.
topologia
[gr. tópos ‘miejsce’, ‘okolica’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mat.:
geometryczna faza kwantowa, faza Berry’ego,
efektywna zmiana fazy funkcji falowej opisującej ewolucję układu kwantowego;
geometria
[gr. gḗ ‘ziemia’, metréō ‘mierzę’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem figur, tj. fragmentów rozmaitych przestrzeni.
mat. przypuszczenie sformułowane 1904 przez H. Poincarégo, że jedyną zamkniętą i jednospójną rozmaitością 3-wymiarową jest sfera;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia