tomskim

Encyklopedia PWN

Tomski Michaił P., właśc. M.P. Jefriemow, ur. 19 X 1880, Kołpino (gubernia petersburska), zm. 22 VIII 1936, Bolszewo k. Moskwy,
sowiecki działacz komunist. i społeczny;
tomski, obwód, Tọmskaja ọbłast’,
jednostka adm. w azjat. części Rosji;
Bucharin Nikołaj I., ur. 9 X 1888, Moskwa, zm. 15 III 1938, tamże,
sowiecki działacz komunist., ekonomista;
Czułym, Czułỵm,
rzeka na południowym zachodzie azjatyckiej części Rosji, w Kraju Krasnojarskim i obwodzie tomskim, prawy dopływ Obu;
jeden z ludów samodyjskich,
Syberia, Sibir’, Sybir,
kraina geogr. w Azji Północnej, gł. część azjat. terytorium Rosji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia