tolerancja

Encyklopedia PWN

wskaźnikowe organizmy, bioindykatory, biowskaźniki,
ekol. organizmy o wąskiej amplitudzie ekol., wrażliwe na nadmiar lub brak określonego składnika w siedlisku lub zdolne do akumulowania substancji toksycznej (tzw. w.o. akumulujące);
wymiar nominalny, wymiar znamionowy,
technol. wymiar wyjściowy ustalony przez konstruktora;
umieszczanie na rysunku techn., niezbędnych do odtworzenia przedstawianego przedmiotu lub grupy przedmiotów, rzeczywistych wymiarów oraz ich tolerancji, prowadzone z zachowaniem określonych normami zasad.
miesięcznik rel.-społ. Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce;

Słownik języka polskiego PWN

tolerancja
1. «poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych»
2. «zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych»
3. «liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej»

• tolerancyjny • tolerancyjnie • tolerancyjność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia