tlenek

Encyklopedia PWN

związek glinu z tlenem;
związek nieorganiczny, bezbarwny gaz;
krzemu(IV) tlenek, ditlenek krzemu, krzemionka, SiO2,
związek krzemu z tlenem;
ołowiu(II) tlenek (tlenek ołowiu, pot. glejta ołowiana, PbO),
związek nieorganiczny, ciało stałe;
toru(IV) tlenek, ditlenek toru, ThO2,
związek nieorg.;
azotu(I) tlenek, podtlenek azotu, gaz rozweselający, N2O,
związek nieorganiczny, gaz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia