termojonizacja

Encyklopedia PWN

termojonizacja
[gr.],
jonizacja termiczna,
jonizacja spowodowana zderzeniami atomów i cząsteczek w wyniku ich ruchów cieplnych.
jonizacja
[gr.],
odrywanie elektronu lub elektronów od elektrycznie obojętnych atomów lub cząsteczek, prowadzące do powstania dodatnio naładowanych jonów (kationów) i swobodnych elektronów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia