terminowy

Encyklopedia PWN

ekon. przenoszenie lokat pieniężnych z jednego rynku pieniężnego na inne w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy poziomu stóp procentowych;
ekon. środki pieniężne lokowane przez osoby fizyczne lub prawne na rachunkach bankowych;
dziedzina wiedzy i działalności prakt. obejmująca zasady opisywania dokumentów w celu ich identyfikacji (zasady opisu bibliograficznego) oraz problemy tworzenia i użytkowania zbiorów informacji bibliograficznej;
charakter
[łac. < gr., ‘piętno’, ‘znak’, ‘cecha wyróżniająca’],
psychol. zespół właściwości osobowościowych, które określają stopień zgodności między przekonaniami danej jednostki, jej zachowaniami a wymogami społeczności, w której żyje;
ciąży przerywanie, pot. aborcja, sztuczne poronienie,
med.:
Colbert
[kolbẹ:r]
Jean-Baptiste Wymowa, baron de Seignelay, ur. 29 VIII 1619, Reims, zm. 6 IX 1683, Paryż,
francuski mąż stanu, polityk gospodarczy, generalny kontroler finansów i doradca Ludwika XIV.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia