terminowy

Encyklopedia PWN

ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. miara wielkości zasobów pieniądza;
Marché de Terme International de France
[marszẹ dö term ęternasjonạl dö frã:s]
(MATIF),
francuska giełda kontraktów terminowych,
grupa metod ochrony roślin polegających na prawidłowym i terminowym wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych, poprawiających warunki siedliskowe roślin uprawnych i równocześnie pogorszających warunki bytowania chwastów, szkodników i patogenów roślin.
Amsterdamse Effectenbeurs
[a. ˜ktənbörs],
holenderska giełda papierów wartościowych, jedna z najstarszych na świecie, założona 1611, z siedzibą w Amsterdamie;
ekon. część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, czyli pozyskiwanie funduszy pieniężnych z różnych źródeł oraz ich wykorzystywanie w różnych obszarach działalności.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia