terminowy

Encyklopedia PWN

Chicago Mercantile Exchange
[szıkạ:gou mə̣:rkəntaıl ıksczẹındż],
amerykańska giełda instrumentów pochodnych, założona 1919, następczyni utworzonej 1874 Chicago Produce Exchange,
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
ekon. podstawowy indeks paryskiej giełdy, obliczany na podstawie ceny 40 najbardziej reprezentatywnych francuskich papierów wartościowych;
Chicago Board of Trade
[szıkạ:gou bo:rd əw treıd]
(CBOT),
amerykańska najstarsza giełda kontraktów terminowych, założona 1848, z siedzibą w Chicago;
ekon. wkłady pieniężne na rachunku bankowym;
ekon. pojęcie wykorzystywane na rynkach terminowych (kapitałowy rynek) oznaczające kontrakt terminowy wystawiony przez kupno lub sprzedaż;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia