terminale

Encyklopedia PWN

międzynarodowy port lotniczy Moskwy, położony ok. 28 km na pn. zachód od centrum miasta;
urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego.
zespół satelitarnych stacji naziemnych w Psarach-Kątach (k. Kielc), świadczący usługi łączności satelitarnej odbiorcom krajowym i zagranicznym (radiokomunikacja);
teleteks
[ang.],
usługa telegraficzna będąca rozwinięciem teleksu, umożliwiająca przesyłanie tekstów (zapisanych za pomocą znormalizowanego zestawu znaków) między abonentami wyposażonymi w specjalne urządzenia (terminale teleteksowe);
wideoteks
[łac.],
usługa telematyczna (telematyka) umożliwiająca przesyłanie informacji z odległych baz danych (zawierających np.: rozkłady jazdy pociągów, programy kin, prognozę pogody, oferty pracy, materiały dydaktyczne, filmoteki) do użytkownika sieci wyposażonego w terminal wideoteksowy;
Bombaj, Mumbaj, hindi Muṁbaī, ang. Mumbai, do 1995 hindi Baṁbaī,
m. w zachodnich Indiach, nad M. Arabskim, na wyspie Salsette.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia